III Rajd „żuki i przyjaciele”

Klub Pojazdów Zabytkowych w Szczecinie, przy wsparciu Gminy Przelewice, Pani Ewy Połczyńskiej Sołtysa Sołectwa Żuków, rady sołeckiej i KGW Iskra w Żukowie, w dniu 20 maja br. zorganizował III Rajd „Żuki i Przyjaciele”.

Do współpracy włączyli się strażacy, sołtysi i rady sołeckie z terenu gminy, Uczniowski Klub Sportowo-Motoryzacyjny oraz nasi zaangażowani mieszkańcy. Trasa Rajdu wiodła po ziemi przelewickiej, a rozpoczynała i kończyła się w Żukowie przy j. Płoń. Uczestnicy Rajdu mieli do pokonania ok. 50 km z licznymi zadaniami do wykonania.

Podczas spotkania w Żukowie dzieci ćwiczące w Klubie Karate LZS Antai zaprezentowały swoje umiejętności. W pokazie wzięło udział około 20 członków klubu. Uczestnicy zajęć karate zademonstrowali układy bloków, kopnięć oraz uderzeń wykorzystywanych w samoobronie. Po pokazie Wójt Gminy Przelewice Mieczysław Mularczyk wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Marianem Świderskim wręczyli zawodnikom z sekcji Przelewice-Kłodzino dresy klubowe i torby sportowe w ramach realizacji projektu pn. ,,Wspieranie dzieci i młodzieży z Gminy Przelewice poprzez zakup sprzętu sportowego – do celów treningowych” finansowego przez Gminę Przelewice. Na ww. komplecie jest wykonane logo Gminy Przelewice i Klubu Karate Antai.

Dziękujemy OSS ‼️

About the Author

You may also like these